Thủ thuật Office

Các thủ thuật, mẹo nhỏ giúp bạn sử dụng thành thạo các công cụ Office như Word, Excel, Power Point phục vụ cho học tập, làm đồ án, luận văn, cũng như công việc văn phòng.

Cách khắc phục các liên kết không mở trên Outlook 2016 và các phiên bản cũ hơn

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Rất nhiều người dùng gặp phải sự cố khi cố gắng mở liên kết (siêu liên kết) từ bên trong email Outlook. Hầu hết người dùng bị ảnh hưởng báo cáo rằng sự cố cụ thể này xảy ra sau khi cập nhật Windows 10

4 Cách để loại bỏ mật khẩu từ PDF trong Windows 10

Bạn có một tập tin PDF được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn biết mật khẩu của tập tin PDF, nhưng bây giờ tôi muốn loại bỏ mật khẩu để tôi có thể mở tập tin PDF mà không cần nhập mật khẩu. Nếu bạn cũng đang

Làm thế nào để bạn Xóa một tài liệu trong WordPad?

Bạn đã tạo một tài liệu trong WordPad và bây giờ tôi muốn xóa nó. Vấn đề là bạn không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để xóa một tài liệu trong WordPad khi đã nhìn khắp mọi nơi mà không thể tìm thấy nút “Xóa”.

Cách sử dụng Sparklines trong Excel ( Chèn biểu đồ vào bảng tính Excel )

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Excel Sparklines được giới thiệu trong phiên bản Excel 2010. Đây là biểu đồ đường nhỏ có thể dễ dàng nhúng với văn bản và cho kết quả xuất hiện tuyệt vời để mô tả dễ dàng hơn khi xếp thẳng bên cạnh dữ

Cách sử dụng hàm SUMIF và SUMIFS trong Excel

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Như tên cho thấy công thức SUMIF và SUMIFS được hình thành bằng cách kết hợp các hàm SUM và IF . Trong tiếng Anh đơn giản điều này ngụ ý rằng các chức năng này có thể thêm các mục hoặc các ô

Xóa bỏ các dòng trống trong Word 2016, 2013, 2010,

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Nếu bạn sao chép và dán một phần lớn văn bản trong tài liệu kinh doanh Microsoft Office Word, tất cả các dòng trống cũng được dán vào tài liệu của bạn. Những dòng trống này là không cần thiết và có thể làm

Khóa các ô Excel với công thức để ngăn chặn chỉnh sửa

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Khi bạn tạo một bảng tính Excel, đôi khi bạn cần phải sử dụng công thức tính toán, và bạn không muốn người khác thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa các công thức. Cách đơn giản nhất và phổ biến nhất của việc ngăn

Thiết lập lại định dạng ngày/ tháng/ năm trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Microsoft Excel được lập trình sẵn để làm cho ngày tháng dễ dàng hơn. Ví dụ: 12/2 thay đổi thành 2-Dec. Điều này rất bực bội khi bạn nhập một cái gì đó mà bạn không muốn thay đổi thành một ngày. Thật không

Chèn Đường Chéo Vào Bảng Trong Word

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Đường chéo được sử dụng để phân chia ô tiêu đề của bảng và đặt tên cho hàng hoặc cột. Nó có thể làm cho dữ liệu trong bảng được hiển thị rõ ràng hơn. Làm thế nào để chèn đường chéo vào bảng?

Cách Xóa bỏ đường ngang trong Word

Author: | Categories: Thủ thuật Office 2 Comments
Trong MS Word , nếu bạn gõ ba dấu gạch ngang liên tiếp, và nhấn phím Enter, một đường ngang được chèn vào vị trí của nó. Đường ngang này cứng đầu; gần như không thể thêm bất kỳ văn bản nào trước đó và nó không thể