Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Đặt thời gian theo cách thủ công hoặc tự động và thay đổi định dạng ngày và giờ theo khu vực

Những gì để biết

 • Nhấp chuột phải vào Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Adjust date and time .
 • Chọn nút bật tắt Set Time Automatically để tắt , sau đó chọn Change .
 • Để thay đổi định dạng ngày và giờ, hãy chọn Language and region > Regional format

Bài viết này giải thích cách thay đổi thời gian trên Windows 11. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng ngày và giờ dựa trên khu vực của mình.

Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách nhanh nhất để đặt thời gian theo cách thủ công là từ thanh tác vụ Windows.

 1. Nhấp chuột phải vào tiện ích Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Adjust date and time.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 2. Chọn Off trong dòng Set Time Automatically để tăt chế độ đặt thời gian tự động cach thay doi thoi gian trong Windows 11

 3. Chọn Change trong phần Set Date and Time manually để thay đổi thời gian ngày giờ theo cách thủ công

 4. Trong ô Change date and time bạn thiết lập lại thời gian ngày và giờ, sau đó chọn Change để xác nhận.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11

Cách thay đổi thời gian trong Control Panel

Bạn cũng có thể đặt ngày và giờ trong Bảng điều khiển Windows.

 1. Chọn biểu tượng Tìm kiếm (kính lúp) trong thanh tác vụ Windows 11.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 2. Tìm kiếm Control Panel và chọn ứng dụng Control Panel để mở.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 3. Chọn Clock and Region .

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 4. Chọn Date and Time .

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 5. Chọn thời gian và ngày theo cách thủ công. Chọn OK để xác nhận các thay đổi của bạn.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11

Cách tự động đặt ngày và múi giờ của bạn

Nếu thời gian đã được thay đổi theo cách thủ công, bạn có thể đặt lại thành tự động bất kỳ lúc nào.

 1. Nhấp chuột phải vào tiện ích Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Adjust date and time.cach thay doi thoi gian trong Windows 11

 2. Bật chế độ đặt thời gian tự động chọn Off trong dòng Set Time Automatically

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 3. Kiểm tra Múi giờ (Time Zone) và Khu vực (Region) ở đầu màn hình để đảm bảo nó chính xác. Nếu không, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối với internet.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11

Để chọn múi giờ của bạn theo cách thủ công, hãy chọn menu thả xuống bên cạnh Múi giờ (Time Zone).

Thay đổi định dạng ngày giờ trên Windows

Định dạng ngày và giờ tùy thuộc vào khu vực của bạn và bạn có thể đặt định dạng này theo cách thủ công.

 1. Nhấp chuột phải vào tiện ích Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Adjust date and time.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 2. Chọn Language and region .

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 3. Chọn Regional format để xem cài đặt ngày giờ hiện tại.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 4. Chọn Recommended bên cạnh Regional Format.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 5. Chọn khu vực của bạn cho định dạng ngày và giờ.

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11
 6. Đảm bảo định dạng ngày và giờ theo khu vực là những gì bạn muốn và chọn Change Formats

  cach thay doi thoi gian trong Windows 11

Add Your Comment