Đặt thời gian theo cách thủ công hoặc tự động và thay đổi định dạng ngày và giờ theo khu vực Những gì để biết Nhấp chuột phải vào Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Adjust date and time . Chọn