Windows 11

Khắc phục lỗi File Explorer không phản hồi trong Windows 11/10

Author: | Categories: Thủ thuật Windows No comments
Nếu File Explorer không hoạt động, bạn sẽ không thể truy cập Tệp, Thư mục và Ổ đĩa trên máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy bên dưới các bước để khắc phục sự cố File Explorer Không phản hồi trong Windows 10/11.

Cách thay đổi phông chữ trong Windows 11

Author: | Categories: Thủ thuật Windows No comments
Chọn một phông chữ có sẵn từ danh sách trong cài đặt Cá nhân hóa Mệt mỏi với phông chữ mặc định của Windows 11? Đây là cách đặt chúng thành bất cứ thứ gì bạn thích. Bài viết này hướng dẫn bạn cách

Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Author: | Categories: Thủ thuật Windows No comments
Đặt thời gian theo cách thủ công hoặc tự động và thay đổi định dạng ngày và giờ theo khu vực Những gì để biết Nhấp chuột phải vào Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Adjust date and time . Chọn