Làm thế nào để cài đặt game cho Xbox One

Cho dù bạn đang mua đĩa game hoặc tải game từ Microsoft Store, trước tiên bạn phải cài đặt game trên ổ cứng máy chủ của mình trước khi bạn có thể chơi game.

Chủ đề

Cài đặt game từ đĩa

Sau khi bạn chèn một đĩa game , máy chủ kiểm tra để xem nếu game được cài đặt. Nếu bạn chưa làm như vậy, bạn sẽ được nhắc cài đặt game .

Lưu ý : Bạn có thể được thông báo rằng bạn có thể tải về chương trình cập nhật game trước khi tiếp tục game .


Cài đặt game từ Microsoft Store

Sau khi tải game từ Microsoft Store, game sẽ được cài đặt tự động. Khi tải xuống và cài đặt game , game sẽ được hiển thị trong phần [ Cài đặt ] của [ My Games & Apps ] .

Nếu bạn chọn cài đặt game sau, hãy sử dụng phần [ Sẵn sàng để Cài đặt ] ở phía bên phải của [ My Games & Apps ].


Cài đặt lại game

Trước tiên, bạn phải gỡ cài đặt game khỏi ổ cứng của máy chủ lưu trữ trước khi cài đặt lại game . Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt game :

  1. Nhấn nút Xbox Mở trình đơn phím tắt và chọn My Games & Apps .
  2. Chọn [ Game ].
  3. Chống trắng cho thấy game cần được gỡ cài đặt, nhấn nút Tùy chọn ( biểu tượng 3 đường gạch ngang), Sau đó chọn [ Management Game ].
  4. Chọn [ Manage All ], [ Uninstall All ] và [ Uninstall  ].

Sau đó, bạn có thể tải đĩa hoặc cài đặt lại game bằng cách tải lại game từ Microsoft Store. Để tải lại game, hãy di chuyển ngay trong [ My Games & Apps ] và chọn tiêu đề game từ phần [ Ready to Install ]. Bạn cũng có thể tìm kiếm Microsoft Store để tìm ra game .


Phải làm gì nếu trình cài đặt game dừng lại trong một thời gian dài

Nếu bạn cố gắng cài đặt game và trình cài đặt ngừng trong một thời gian dài, hãy xem Cài đặt Xbox One Stopped ở khoảng 0% khi cài đặt game Xbox One từ đĩa CD.


Câu hỏi thường gặp

Cần phải cài đặt toàn bộ game vào ổ cứng để chơi?

Không cần thiết Một số game Xbox One là rất lớn, cài đặt toàn bộ game sẽ rất tốn thời gian (đặc biệt là khi cài đặt các game thông qua phương pháp tải về). Bạn có thể bắt đầu bất kỳ game nào trước khi quá trình cài đặt hoàn tất, ngoại trừ một số tính năng của game sẽ không có sẵn.

Sau khi cài đặt lại game , thông tin game và / hoặc tiến trình game sẽ bị mất?

Xbox One máy chủ sẽ là dữ liệu game của bạn lưu trữ trên đám mây, vì vậy nếu bạn đang chơi game trên dòng trước đó, miễn là các game và tái đồng bộ hóa đám mây sau khi cài đặt lại game , bạn có thể lấy tất cả các thông tin.

Tôi có thể chơi các game khác trong khi cài đặt game trên máy chủ Xbox One?

Vâng. Khi cài đặt lại một game từ Microsoft Store hoặc CD-ROM, bạn có thể chơi một vài game cùng một lúc. Khi cài đặt lại game thông qua Microsoft Store, bạn cũng có thể chơi game trên đĩa cùng một lúc.

Tuy nhiên, khi cài đặt lại game từ đĩa CD, game trên đĩa CD không thể phát.

Tôi có thể cài đặt game ngoại tuyến?

Có, bạn có thể cài đặt các game CD-ROM offline. Sử dụng Xbox One ngoại tuyến

Nếu bạn có một đĩa game , tại sao bạn cần cài đặt game ?

ổ đĩa CD-ROM không thể đọc được dữ liệu tốc độ để theo kịp với các game mới, vì vậy các CD cài đặt trong game để Xbox One máy chủ để có được những trải nghiệm chơi game tốt nhất.

Tại sao cài đặt game quá lâu?

Tốc độ cài đặt game phụ thuộc vào tốc độ mà ổ đĩa truyền tải tệp. Ổ đĩa Xbox One hiện có tốc độ truyền dữ liệu tối đa 54 Mbps.

Add Your Comment