Cài đặt một game Xbox One từ CD-ROM, Lỗi cài đặt sẽ dừng lại ở 0%

Khi bạn cố gắng cài đặt game Xbox One từ đĩa CD-ROM, trình cài đặt sẽ dừng lại ở khoảng 0%. Không có vấn đề chờ đợi bao lâu, cài đặt được duy trì ở khoảng 0%.

Sự cố này có thể xảy ra nếu máy chủ cố gắng tải xuống bản cập nhật game trong khi game được cài đặt trên hệ thống.

Giải pháp khắc phục “Lỗi cài đặt game trên Xbox One dừng ở 0%”

Để khắc phục sự cố này, hãy thử các giải pháp sau.

Giải pháp 1: Xóa lưu trữ game cục bộ, và sau đó tải về game một lần nữa

 1. Tháo đĩa khỏi bộ phận chính.
 2. Nhấn nút Xbox Để mở trình đơn phím tắt.
 3. Chọn System> Settings> System> Memory .
 4. Chọn [Delete the original game archive ].
  Lưu ý : Chọn Tùy chọn này không xóa game hoặc tiến trình bạn đã lưu trong Xbox Live Cloud, nó sẽ chỉ xóa dữ liệu bạn đã lưu trữ trong đơn vị.
 5. Chọn [ Yes] để xác nhận.
 6. Sau khi máy chủ khởi động lại, hãy thử cài đặt lại game .

Nếu giải pháp này không hoạt động, hãy thử phần tiếp theo.

Giải pháp 2: Đưa máy chủ ngoại tuyến và cài đặt game

Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy để máy chủ ngoại tuyến, hủy tải xuống, và sau đó khởi động lại máy chủ lưu trữ. Sau khi cài đặt thành công game , vui lòng vào mạng và để hệ thống tải về bản cập nhật.

Bước 1: Sử dụng máy chủ ngoại tuyến

Hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấn nút Xbox Để mở trình đơn phím tắt.
 2. Chọn [ System ]>> [Settings] và chọn [ Network].
 3. Chọn [ Network Settings ], sau đó chọn [ Offline ].

Bước 2: Hủy Download

 1. Nhấn nút Xbox Mở trình đơn phím tắt và chọn My games and apps
 2. Chọn [ Installation list ].
 3. Làm nổi bật game mà bạn muốn cài đặt, sau đó nhấn nút Tùy chọn trên bộ điều khiển của bạn.
 4. Chọn [ Cancel ].

Bước 3: Thoát khỏi đĩa game và khởi động lại máy chính

 1. Thoát khỏi đĩa game .
 2. Nhấn nút Xbox Để mở trình đơn phím tắt.
 3. Chọn [ System]> [Settings]> [Power and Power On]> [Shutdown or Restart]> [Immediately reboot ], chọn [ Yes] để xác nhận.

Lưu ý : Nếu bạn không thể truy cập vào menu pop-up hoặc chủ nhà dường như đã bị đóng băng, bấm và giữ một loạt các nút Xbox Khoảng 10 giây để tắt nguồn của máy chủ. Sau khi máy chủ đã bị tắt, hãy chạm lại nút Xbox của máy chủ lưu trữ Để khởi động lại.

Bước 4: Cài đặt game

Sau khi máy chủ khởi động lại, chèn đĩa. Làm theo các bước để cài đặt game .

Lưu ý : Đảm bảo thực hiện hành động này trước khi kết nối lại với Internet.

Bước 5: Truy cập trực tuyến và cài đặt hệ thống cập nhật game

 1. Nhấn nút XboxMở trình đơn phím tắt và chọn My games and apps.
 2. Chọn [ System ]>> [Settings] và chọn [ Network].
 3. Chọn [ Internet settings ], chọn [ online ].
No Responses

Add Your Comment