Cách Xóa hàng trong Excel

8 Cách xóa hàng trống trong Excel

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Các hàng dữ liệu trống có thể là một khó chịu lớn. Họ sẽ khiến những việc nhất định như điều hướng xung quanh dữ liệu của chúng tôi trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng tin tốt là có rất nhiều cách để

Cách Thêm và Xóa hàng và cột trong Excel nhanh

Author: | Categories: Thủ thuật Office No comments
Ngay cả khi bạn là người lập kế hoạch cẩn thận, bạn có thể sẽ quyết định rằng bạn muốn thay đổi bố cục của bảng tính Excel. Có thể bạn muốn dữ liệu trong một cột khác trong bảng tính của mình (còn