Xóa bộ nhớ tạm (clipboard) trong Windows 7, 8 và 10 nhanh bằng dòng lệnh


Bạn có thể sao chép, dán và cắt nội dung vào và ra khỏi bảng tạm của Windows nhưng bạn có biết có cách nào để xóa nó không? Rõ ràng là có.

Xóa clipboard thông qua dòng lệnh

Rõ ràng bất cứ điều gì trong Windows vào clipboard bằng cách sử dụng lệnh dưới đây trong các dòng lệnh của Windows .

Khi cần, chỉ cần chạy lệnh sau trong cửa sổ Command Prompt hoặc từ cửa sổ Run bằng cách nhấn tổ hợp phím Win + R:

Từ dòng lệnh của Windows gõ lệnh dưới đây.

cmd /c “echo off | clip”

Để làm cho nó hiệu quả hơn nữa, bạn có thể tạo một lối tắt với lệnh là vị trí của mục và lưu nó ở nơi bạn có thể dễ dàng truy cập, chẳng hạn như máy tính để bàn.

Sau khi lệnh trên đã được nhập vào, tất cả các nội dung trong clipboard của Windows sẽ được gỡ bỏ.


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

Add Your Comment

Read previous post:
Hướng dẫn "Tạo một biểu đồ Excel cơ bản"
Hướng dẫn “Tạo một biểu đồ Excel cơ bản”

Đối với hầu hết các biểu đồ, chẳng hạn như biểu đồ cột và thanh, bạn có thể vẽ các...

Close