Nhiều người dùng Google Chrome đã gặp lỗi khi thông báo cho họ rằng ” plug-in này không được hỗ trợ ” khi họ mở một trang web trên trình duyệt của họ. Nội dung trong trang web không tải nhưng hiển thị thông