Bạn có biết rằng bạn có thể tính tổng một cột trong Excel với một cú nhấp chuột ?! Là người làm văn phòng, thời gian là một thứ quý giá. Bạn cần kết quả nhanh chóng! Vì thời gian là điều cốt yếu,