Nếu chúng ta nhìn lại những phát triển công nghệ xung quanh mình, chúng ta sẽ thấy rằng iPhone và điện thoại thông minh Android đang dần thay thế máy tính. Nếu chúng ta nói về iPhone, nó có thể được sử dụng để thực