Phần mềm Proshow producer hỗ trợ làm video từ ảnh độc đáo chuyên nghiệp và dễ sử dụng. bên cạnh Proshow Gold còn có rất nhiều tính năng được tích hợp như: chèn âm thanh vào video, tạo hiệu ứng chuyển cảnh, chèn logo