My Public WiFi là một ứng dụng đơn giản và không phô trương mà biến máy tính xách tay của bạn / máy tính thành một điểm truy cập không dây Wi-Fi. Các MyPublicWiFi Firewall cũng có thể được sử dụng để hạn chế