Xem, chỉnh sửa và tạo các tệp Office trong trình duyệt của bạn. Được xây dựng cho Chrome – Sử dụng Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Sway Online mà không cần cài đặt Office. Tự tin sáng tạo – Thông qua các lựa chọn