Tất cả các chương trình chính từ Ratiborus để kích hoạt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016 trong một hội đồng. Tập hợp tác giả – Thành phần Ratiborus  Thành phần: AAct Network v1.1.6 Portable AAct