Vuze (trước đây là Azureus) là một BitTorrent client miễn phí, được sử dụng để chuyển các tập tin qua giao thức BitTorrent. Các ứng dụng được viết bằng Java và sử dụng Engine Azureus. Tải Vuze 5.7.4.0 [Phiên bản mới nhất] Thông tin: Tiêu