Dưới đây là thông tin thêm về làm thế nào để xác định tên của máy tính thông qua Microsoft Windows Xem tên máy tính trong Win 10, 8 1. Trên Desktop chuột phải vào My Computer hoặc Computer . 2. Nhấp vào Properties. Thay