Một tài khoản Mojang được yêu cầu để chơi Minecraft. Một tài khoản Minecraft và một tài khoản Mojang được điều tương tự. Bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí từ trang web của Minecraft, và bạn phải tạo một tài khoản