Một tính năng đã xuất hiện giúp đơn giản hóa các thao tác đặt lại cài đặt của tất cả các kết nối và giao thức mạng, đồng thời cho phép bạn thực hiện việc này, theo đúng nghĩa đen, chỉ bằng một nút