Chọn một phông chữ có sẵn từ danh sách trong cài đặt Cá nhân hóa Mệt mỏi với phông chữ mặc định của Windows 11? Đây là cách đặt chúng thành bất cứ thứ gì bạn thích. Bài viết này hướng dẫn bạn cách