5 / 5 ( 2 votes ) Mã lỗi ứng dụng Windows 0xc000007b có liên quan đến sự cố với .NET Framework, Direct X hoặc Microsoft Visual C ++ được cài đặt trong PC của bạn. Đây là một lỗi rất thường xuyên xuất