draw.io Diagrams

Các chặt chẽ nhất Google Drive được tích hợp biểu đồ ứng dụng có sẵn.

Draw.io là hoàn toàn miễn phí biên tập sơ đồ trực tuyến được xây dựng xung quanh Google Drive (TM), cho phép bạn tạo ra các biểu đồ, UML, quan hệ thực thể, sơ đồ mạng, mockups và nhiều hơn nữa.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong Google Drive, vì vậy không có bổ sung của bên thứ ba để tin tưởng với dữ liệu của bạn.

draw.io có thể nhập khẩu từ .vsdx, Gliffy (TM) và Lucidchart (TM) tập tin.


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

Add Your Comment

Read previous post:
Tai Grammarly cho Chrome
Grammarly cho Chrome – Kiểm tra chính tả, ngữ pháp khi bạn gõ

Sử dụng Grammarly kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn khi bạn gõ. Tăng uy tín của bạn...

Close