Uncategorized

Chuyển đổi file RAR sang ZIP bằng WinRAR

Author: | Categories: Uncategorized No comments
0.0 00 Đôi khi, bạn có thể yêu cầu chuyển đổi các tệp RAR của mình sang định dạng ZIP. Có rất nhiều công cụ của bên thứ ba có sẵn để thực hiện công việc, nhưng có thể không miễn phí. Thay vào đó, bạn

Các thao tác làm sạch máy tính

Author: | Categories: Uncategorized No comments
0.0 00 Làm sạch máy tính của bạn, linh kiện, thiết bị ngoại vi và giúp giữ mọi thứ trong điều kiện làm việc tốt và giúp ngăn ngừa vi trùng lây lan. Hình ảnh cho thấy một ví dụ tốt về chỉ cách