Xóa clipboard thông qua dòng lệnh


Xóa clipboard thông qua dòng lệnh

Rõ ràng bất cứ điều gì trong Windows vào clipboard bằng cách sử dụng lệnh dưới đây trong các dòng lệnh của Windows .

  1. Mở dòng lệnh của Windows bằng cách bấm vào Start gõ CMD và nhấn Enter.
  2. Từ dòng lệnh của Windows gõ lệnh dưới đây.

echo off | clip

Sau khi lệnh trên đã được nhập vào, tất cả các nội dung trong clipboard của Windows sẽ được gỡ bỏ.


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

Add Your Comment

Read previous post:
Hướng dẫn "Tạo một biểu đồ Excel cơ bản"
Hướng dẫn “Tạo một biểu đồ Excel cơ bản”

Đối với hầu hết các biểu đồ, chẳng hạn như biểu đồ cột và thanh, bạn có thể vẽ các...

Close