Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit

Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit – Khi người dùng nhận được đĩa cài đặt Windows 8 từ một bạn không kèm theo mã khóa sản phẩm, anh ta sẽ bắt đầu tìm kiếm nó ở đây. Như chúng ta thừa nhận, trong trường hợp không có cửa sổ chính 8 sản phẩm là khá không thể được cài đặt. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit bạn sẽ không bị buộc phải đi lang thang ở đây và sau đó đọc bài báo này.

Windows 8 Product Key miễn phí

Windows 8 Product Key bao gồm mã 25 ký tự thường được gọi là serial key. Danh sách được đề cập dưới đây bao gồm các phím làm việc 100% cho phép kích hoạt Hệ điều hành.

Windows 8 Product Key

 

YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW  T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3 QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7 BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7 MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498 XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7 6PN82-R4BBH-XX8K2-DCK84-VMFDH DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498 Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8 BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7 XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT KNTGM-BGJCJ-BPH3X-XX8V4-K4PKV N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8
ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW 34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Windows 8 product keys cho 64-bit

 • 2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH
 • 327NW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 • F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73H
 • XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • TK8TP-9J96P-7X7WW-RFFTV-B7PQFA
 • 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7
 • NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 • 9G4HW-VH26C-733KW-K6F68-J8CK4
 • MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 • KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
 • HNRGD-JP8FC-6F6CY-2XHYY-RCWXV
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667
 • KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
 • 2NF99-CQRYR-G6PQ9-WYGJ7-8HRDH
 • VHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7
 • KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
 • 4JKWV-MNJCY-8MW3Q-VJYGP-DC73H
 • NBWPK-K86W9-27TX3-BQ7RB-KD4DH
 • MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV
 • CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7
 • N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
 • 39DQ2-N4FYQ-GCY6F-JX8QR-TVF9V
 • MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV
 • F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • DWV49-3GN3Q-4XMT7-QR9FQ-KKT67
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • J6FW2-HQNPJ-HBB6H-K9VTY-2PKT7
 • N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • VHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73H
 • CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7
 • HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H
 • GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V
 • 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7
 • GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V
 • CR8NP-K37C3-MPD6Q-MBDDY-8FDG7
 • F7BDM-KTNRW-7CYQP-V98KC-W2KT7
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7
 • 2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH
 • D32KW-GNPBK-CV3TW-6TB2W-K2BQH
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7
 • D2GBF-NGBW4-QQRGG-W38YB-BBFDH
 • 2CMGK-NMW4P-B846H-YXR6P-27F9V
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • FFX8D-N3WMV-GM6RF-9YRCJ-82KT7
 • 2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV
 • 3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH
 • 7HBX7-N6WK2-PF9HY-QVD2M-JK49V
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • D7KN2-CBVPG-BC7YC-9JDVJ-YPWXV
 • NTVHT-YF2M4-J9FJG-BJD66-YG667
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH

Windows 8.1 product keys

 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • DFHJDU-QJH7K-FJDJ-FQJ24-DFJD
 • 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • 4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • 2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI

Nếu bạn đang cố gắng, các phím này là chính hãng và hỗ trợ cho các phiên bản đa dạng của hệ điều hành. Bất kể ngôn ngữ bạn có ở trên được viết bằng nhóm chữ số sẽ có khả năng hoàn thành yêu cầu của bạn. Nếu bạn vẫn bị mắc kẹt và đối mặt với một mess up và up bạn có quyền tự do bày tỏ quan điểm của bạn đối với Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit.

Add Your Comment