Kích hoạt hoặc Vô hiệu hóa Windows Firewall trong Windows 10

Một bức tường lửa ngăn không cho người bên ngoài truy cập vào máy tính của bạn thông qua kết nối Internet. Tường lửa được tích hợp vào Windows 10. T sử dụng Windows Firewall, làm theo các bước sau.

Bật/ tắt Windows Firewall trong Windows 10

  1. Trong hộp tìm kiếm Cortana, nhập vào Firewall .
  2. Nhấp vào Windows Firewall trong kết quả tìm kiếm.
  3. Trong cửa sổ Windows Firewall xuất hiện, đảm bảo rằng Windows Firewall được bật.
    Nếu không, nhấp vào liên kết Turn Windows Firewall On or Off ở ngăn bên trái của cửa sổ.
  4. Trong cửa sổ Customize Settings, hãy chọn nút Turn on Windows Firewall radio cho Private Networks (chẳng hạn như mạng gia đình của bạn) và / hoặc Public Networks (chẳng hạn như cửa hàng cà phê) và sau đó nhấp vào OK.
  5. Nhấp vào nút Close để đóng cửa sổ Windows Firewall.

Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

Add Your Comment

Read previous post:
chia sẻ kết nối Internet Windows 7
Cách Chia sẻ kết nối Internet trong Windows

Windows có một tính năng tích hợp để chia sẻ kết nối Internet Chia sẻ kết nối Internet là gì?...

Close