Làm thế nào để xem một tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS


Để xem tài liệu Microsoft Word (* .doc), bạn cần Microsoft Word, mà là một chương trình Microsoft Windows. Do đó, bạn không thể xem một tài liệu Microsoft Word trong MS-DOS.

Tuy nhiên bạn có thể bắt đầu các tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS shell bằng cách gõ lệnh dưới đây.

start myfile.doc

Ở đây, myfile.doc là tên của các tài liệu Microsoft Word. Chạy lệnh này gây ra Microsoft Word để bắt đầu và myfile.doc ngay lập tức mở.


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

Add Your Comment

Read previous post:
Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word
Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word

Nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + Z hoặc Command Option + Z (trên Apple) để tự động quay trở...

Close