Cách chặn người trên Facebook

Nếu bạn muốn ngăn người khác liên hệ với bạn trên Facebook, mạng xã hội cung cấp nhiều cài đặt bảo mật khác nhau có thể giúp bạn quản lý tương tác với người dùng đó. Có lẽ hình thức hạn chế nhất để hạn chế tiếp xúc với người dùng khác là chặn chúng.

Khi bạn chặn người nào đó trên Facebook, về bản chất bạn hạn chế người dùng xem hồ sơ của bạn , gửi tin nhắn , gắn thẻ cho bạn , nhận xét về hoạt động trên Facebook của bạn và gửi yêu cầu cho bạn . Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chặn người nào đó không phải là “chữa khỏi tất cả” và không ngăn được tất cả các liên lạc hoặc tương tác với người dùng trong các ứng dụng hoặc nhóm.

Khi bạn chặn người nào đó trên Facebook:

  • Họ không còn nhìn thấy bài đăng của bạn hoặc truy cập hồ sơ của bạn.
  • Họ không thể tìm thấy hồ sơ của bạn trong tìm kiếm.
  • Họ không thể nhắn tin cho bạn bằng Facebook Messenger.
  • Họ không thể thêm bạn làm bạn.
  • Họ không thể chọc giận bạn, gắn thẻ bạn, mời bạn tham gia sự kiện hoặc tương tác với bạn.
  • Bạn tự động không làm quen và hủy theo dõi chúng.

Video hướng dẫn “Cách chặn người trên Facebook”


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

Add Your Comment

Read previous post:
Cách Thiết lập Tài khoản Pidgin

Truy cập Trình Quản lý Tài khoản Pidgin Việc thiết lập tài khoản Pidgin của bạn liên kết các tên...

Close