Như hầu hết các bạn biết, các trình duyệt của chúng tôi theo dõi lịch sử duyệt web của chúng tôi và giúp chúng tôi điền vào URL của các trang web thường xuyên truy cập của chúng tôi khi chúng tôi nhập vào