Bạn cảm thấy mệt mỏi với những hồ sơ không sử dụng trên tài khoản Netflix của mình? Giả sử bạn muốn xóa hồ sơ Netflix trên thiết bị di động của mình. Trong trường hợp này, đó là một quyết định khôn ngoan