TeamViewer 14 là một phần mềm điều khiển từ xa siêu mạnh. Phần mềm này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề chia sẻ máy tính để bàn và truyền tệp hiệu quả. Khác với điều khiển một chiều của phần mềm khác,