Máy tính giống như con người – chúng có xu hướng chậm lại theo độ tuổi. Tuy nhiên, Windows 10 cung cấp một vài công cụ quản trị có thể làm cho máy tính của bạn hoạt động nhanh hơn. Để biết các công