Mozilla Thunderbird là một ứng dụng Email miễn phí làm cho e-mail an toàn hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn với bộ lọc thư rác thông minh, được tìm kiếm xây dựng trong RSS Reader, và nhanh chóng. Thunderbird được thiết kế để