Mocha là ứng dụng nhắn tin miễn phí dành cho người dùng di động tại Việt Nam. Ứng dụng sử dụng số điện thoại và danh bạ làm nền tảng với các tính năng chính: Nhắn tin real time với tốc độ