Kodi (trước đây là XBMC ) là ứng dụng miễn phí và mã nguồn mở media player. Kodi có sẵn cho nhiều hệ điều hành và nền tảng phần cứng, với một phần mềm 10-foot giao diện người dùng để sử dụng với TV