K-Lite Codec Pack bao gồm một bộ codec để phát các định dạng video và âm thanh khác nhau trên máy tính của bạn. Gói cho phép bạn xem bất kỳ nội dung đa phương tiện nào với trình phát chuẩn mà không cần