Windows 10 giờ đây cung cấp khả năng tự động khắc phục và dự đoán tốt hơn trong khi gõ bằng công nghệ Microsoft SwiftKey – Đây là cách quản lý tính năng này. Trên Windows 10, bắt đầu với phiên bản 1809 , Microsoft giới