Notepad ++ là trình chỉnh sửa tệp văn bản miễn phí (thay thế Notepad chuẩn) có hỗ trợ cú pháp của một số lượng lớn ngôn ngữ lập trình, được thiết kế để hoạt động trong hệ điều hành MS Windows. Ngoài ra bạn cũng