ObjectDock là một chương trình có thêm một dock cho phép chọn lựa máy tính để bàn Windows của bạn. Nó là một trong những chương trình nâng cao máy tính để bàn phổ biến nhất hiện nay. Tải ObjectDock 2.20 [Phiên bản mới nhất]