iTunes là một ứng dụng miễn phí cho Mac và PC. Nó đóng tất cả âm nhạc kỹ thuật số của bạn và video. Nó đồng bộ hóa nội dung truyền hình iPod, iPhone, và Apple của bạn. Và nó là một siêu thị