Các Adjustment Layers trong Photoshop là một nhóm các công cụ chỉnh sửa hình ảnh cực kỳ hữu ích, không phá hoại mà thêm màu sắc và các điều chỉnh âm thanh cho hình ảnh của bạn mà không thay đổi vĩnh viễn các điểm ảnh của nó. Với