Type Fu là một ứng dụng sẽ dạy cho bạn cách gõ nhanh,đúng cách. Trên Mac, Linux, Windows và Chrome OS. Ưu điểm từ việc đánh máy tính nhanh Tiết kiệm thời gian: Học đánh máy tính nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng