Phần mềm chuyển đổi định dạng file nhạc là một loại công cụ chuyển đổi file ( ngạc nhiên ) được sử dụng để chuyển đổi một loại file nhạc (như MP3 , WAV , WMA , v.v …) sang một loại file nhạc khác. Nếu bạn không thể phát hoặc chỉnh sửa file