Để duy trì bảo mật hệ thống của máy tính hoặc mang lại các tính năng mới cho Windows của bạn, Windows được cập nhật tự động hàng tháng. Tuy nhiên, một phiên bản mới có thể gây ra xung đột với các chương trình