Khi cài đặt một chương trình miễn phí mới hoặc cập nhật chương trình cũ, bạn có thể bỏ lỡ các tùy chọn để không cài đặt một thanh công cụ của trình duyệt. Khi điều này xảy ra, bạn vẫn có thể gỡ