Windows, theo mặc định, cho phép các chương trình tải đầy đủ CPU, dẫn đến treo hệ thống và theo đó, gây ra sự bất tiện trong công việc. Công nghệ ProBalance (Cân bằng quy trình) của Lasso phân phối lại gọn gàng các ưu