Free MP3 Cutter Joiner là một công cụ gọn nhẹ dễ sử dụng và có một giao diện tìm kiếm đơn giản. Nó cho phép bạn kết hợp nhiều file hoặc các bộ phận của nhiều tập tin vào một số ít, tập tin