Phần mềm HitFilm Pro là sự kết hợp độc đáo giữa chỉnh sửa video, hiệu ứng hình ảnh và tổng hợp 3D cho các nhà làm phim và các nghệ sĩ chuyên nghiệp. HitFilm Pro là một trình chỉnh sửa video mạnh mẽ có thể hoạt động