Counter Timer là phần mềm hỗ trợ người dùng hẹn giờ tắt máy tính tự động với nhiều lựa chọn như hẹn giờ Shutdown PC, logoff PC, reboot PC,Standby PC… Đây là một phân mềm gọn nhẹ và miễn phí. Tải Counter Timer  1.0 –