Commandos 3: Destination Berlin là một trò chơi chiến thuật thời gian thực. Đây là phiên bản thứ 3 trong loạt game Commandos Commandos 3: Destination Berlin PC Game Tổng quan: Commandos 3: Destination Berlin được phát triển bởi Pyro Studios và được xuất bản